Unha Casiña Branca


Unha Casiña Branca

 

Este foi un deses traballos  nos que para min, o texto do autor (Marcos Calveiro),  por unha banda enganchan dende a primeira palabra escrita, e por outra son todo un reto á hora de ilustrar.

 

Para min foi un reto xa que Marcos Calveiro coa súa escrita é quen de facerlle chegar ao lector todo un novo mundo sen necesidade de máis ferramentas.

O reto consistía en cómo facer meu aquel mundo e ademáis cumplir cos obxectivos dunha colección como  Sopa de Libros  para nenos e nenas a partir dos 8 anos, da Editorial Xerais.

 

O mundo ideado por Marcos Calveiro en xeral foi unha fonte de inspiración constante.

 

A idea dun vertedoiro infindo fixome pensar de seguida nun deserto. Un deserto de valores, de propiedades, de vida…

E foi así porque pensei en tantas veces nas que ún se sinte só ainda estando arodeado de moita xente, ou de cómo o silencio que experimentamos en certas ocasións pode chegar a ser enxordecedor.

Pensei que ilustrar un vertedoiro infindo coma un deserto podería reflexar mellor esa atmósfera de soidade, de baleiro.

 

Pensei tamén que a técnica a empregar debera axudar nesa procura, e así traballei as ilustración con Acrílico, intentando conseguir esa atmosfera máis mesta.

 

En canto ao traballo cos protagonistas…Marcos Calveiro fotografiábaos de xeito maxistral coa súa escrita. Un libro destas características precisa ademáis certa fidelidade ao texto.

 

Pero descubrir a Matusalén foi fermoso. Matusalén: ese medio Pai, medio Abó, amigo, compañeiro, enemigo, confesor…namoreime de Matusalén. E deu en ser coma ese penedo que un olla ao lonxe e fai de guía.

 

 

Pensei que a narrativa visual precisaría de certo dinamismo, de certa temporalidade, e empreguei cambios continuos de planos e encuadres, ademáis dun recurso como é a narrativa en secuencias máis propia do cómic.

 

En definitiva, un fermoso reto que xa está nas vosas librarías e que oxalá gostedes del.

 

Unha Casiña Branca

 

Este fue uno de esos trabajos  en los que para mí, el texto del autor (Marcos Calveiro),  por una parte enganchan desde la primera palabra escrita, y por otra son todo un reto a la hora de ilustrar.

 

Para mí fue un reto ya que Marcos Calveiro con su escritura es quien de hacerle llegar al lector todo un nuevo mundo sin necesidad de más herramientas.

El reto consistía en cómo hacer mío aquel mundo y además cumplir con los objetivos de una colección como  Sopa de Libros  para niños y niñas a partir de los 8 años, de la Editorial Xerais.

 

El mundo ideado por Marcos Calveiro en general fue una fuente de inspiración constante.

 

La idea de un vertedero infinito me hizo pensar en seguida en un desierto. Un desierto de valores, de propiedades, de vida…

Y fue así porque pensé en tantas veces en las que uno se siente solo aunque esté rodeado de mucha gente, o de cómo el silencio que experimentamos en ciertas ocasiones puede llegar a ser ensordecedor.

Pensé que ilustrar un vertedero infinito como un desierto podría reflejar mejor esa atmósfera de soledad, de vacío.

 

Pensé también que la técnica a emplear había debido ayudar en esa búsqueda, y así trabajé la ilustración con Acrílico, intentando conseguir esa atmósfera más densa.

 

En cuanto al trabajo con los protagonistas…Marcos Calveiro los fotografiaba de manera magistral con su escritura. Un libro de estas características precisa además cierta fidelidad al texto.

 

Pero descubrir a Matusalén fue hermoso. Matusalén: ese medio Padre, medio Abuelo, amigo, compañero, enemigo, confesor…me enamoré de Matusalén. Y se convirtió en esa roca que uno ve en la lejanía y hace de guía.

 

 

Pensé que la narrativa visual precisaría de cierto dinamismo, de cierta temporalidad, y empleé cambios continuos de planos y encuadres, además de un recurso como es la narrativa en secuencias más propia del cómic.

 

En definitiva, un hermoso reto que ya está en vuestras librerías y que ojala os guste.

cuberta

secuencia

lapis

acrílico final


Deja un comentario