Tres días de Fantasía!


Os días 4, 5 e 6 de Xullo de 2014 desenvolvéronse as Xornadas de Ilustratour, foi fantástico asistir e mostrar o meu portfolio ás Editoriais que participaron no Network.

Los días 4, 5 y 6 de Julio de 2014 se desarrollaron las Jornadas de Ilustratour, fue fantástico asistir y mostrar mi portfolio a las Editoriales que participaron en el Network.

 


Deja un comentario