Rosalía.


Lembrando a Rosalía.
Quería compartir como Rosalía segue viva dentro de cada un de nós. Aí está, ficou para sempre dentro e tamén sae de nós cara fóra.
 
Cando ilustrei “Parar o Mundo” , María Canosa escribía:
 
“Se conseguise parar o mundo… a onde irían os ríos?”
 
E claro…”Adiós ríos, adiós fontes” estaba aí, dentro, onde se atopan as emocións. E todo foi moito máis sinxelo.
 
Grazas Rosalía!

Recordando a Rosalía.
Quería compartir como Rosalía sigue viva dentro de cada uno de nosotros. Ahí está, quedó para siempre dentro y también sale de nosotros hacia fuera.

Cuando ilustré “Parar el Mundo” , María Canosa escribía:

“Si consiguiera parar el mundo? a donde irían los ríos?”

Y claro…”Adiós ríos, adiós fuentes” estaba ahí, dentro, donde se encuentran las emociones. Y todo fue mucho más sencillo.

Parar o Mundo: Rosalía

 

 


Deja un comentario