Home Nube


Nacín, como fan as nubes,
sen pretender nada.
Nacín porque me botaron fóra.
Nacín porque tiña que nacer.

Voei, como fan as nubes,
pra agarimalo seu ceo.
Voei porque non desexaba mais nada.
Voei porque nacín pra voar.

E faleille, como ningunha outra nube,
de días, cores e xeadas.
Faleille porque quixo escoitarme,
faleille porque, canda ela, non souben calar.

Nací, como lo hacen las nubes,
sin pretender nada.
Nací porque me echaron fuera.
Nací porque tenía que nacer.

Volé, como hacen las nubes,
para acariciar su cielo.
Volé porque no deseaba más nada.
Volé porque nací para volar.

Le hablé, como ninguna otra nube,
de días, colores y heladas.
Le hablé porque quiso escucharme,
Le hablé porque, a su lado, no supe callar.

 

Home Nube


Deja un comentario